פקטורינג

עסקאות פקטורינג וניכיון חייבים

פקטורינג היא שיטת מימון חוץ בנקאית (אם כי קיימים בנקים אשר מממנים בשיטת הפקטורינג או בשיטת ניכיון חייבים). במסגרת עסקת המימון רוכש הגורם המממן את החשבוניות הפתוחות של הספק ותמורתן מקבל הספק במזומן תמורה של אחוז מסוים מוסכם מראש מכל חשבונית וחשבונית. לאחר קבלת מלוא התשלום בגין החשבונית מבעל החוב מעביר הגורם המממן את יתרת התשלום בניכוי המקדמה ששולמה עמלה וריבית. למעשה חברת הפקטורניג הופכת עסקת אשראי לעסקה במזומן.

פקטורינג

מעבר לשיפור תזרים המזומנים לעסקאות פקטורינג ישנן עוד יתרונות:

  • עסקת פקטורינג הינה עסקת מימון ללא זכות חזרה (Non Recourse). כלומר במידה ובעל החוב אינו משלם חברת הפקטורינג לא יכולה לחזור ללקוח שלה ולדרוש את התשלום אלא אם כן קיים בניהם סכסוך עסקי. לפיכך באמצעות עסקת הפקטורינג ניתן להקטין את הסיכונים הפיננסיים בעסקאות אשראי.
  • במקרה של אי תשלום חברת הפקטורינג מטפלת בגביית החוב.
  • באמצעות עסקת הפקטורינג ניתן להפחית את רכיב החייבים בדוחות הכספים.קיימים שני סוגים של פקטורינג, "פקטורינג רועש" ו"פקטורינג שקט".

ב"פקטורינג רועש" רוכש הסחורה או מקבל השירות יודע כי קיים גורם מממן והוא מתחייב להעביר את כל התמורות בגין הסחורה ו/או השירותים ישירות לגורם המממן.

"פקטורינג שקט" הינה עסקת מימון כנגד חשבוניות בה רוכש הסחורה או מקבל השירות לא יודע כי קיים גורם מממן. במקרים אלה מתחייב הלקוח של חברת הפקטורינג או של הבנק לגרום לכך שהתמורות תועברנה לגורם המממן.

לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה תוכלו להתקשר אלינו/ לשלוח מייל/ באמצעות טופס יצירת הקשר

לחזרה לדף הבית

ניתן לצור קשר באמצעות

למידע על תחומים נוספים

דילוג לתוכן